Skolereglement - Autoteam Trafikkskole AS

Skolereglement

Skolereglement

 

Informasjon fra Autoteam Trafikkskole As

Velkommen til vår skole, vi på Autoteam Trafikkskole er opptatt av å gi deg som elev en så effektiv opplæring som mulig, og gjerne i samarbeid med din ledsager privat. På den måten får du en fin mulighet til å gjennomføre en trygg og effektiv opplæring hos oss.

Før vi starter er det veldig viktig at du setter deg inn i informasjonen som følger.

 Søknad: Søknad om førerkort finner du på:

http://www.vegvesen.no/forerkort/foreropplaering. Dersom du bruker briller/medikamenter må dette attesteres fra optiker/lege (synsprøve for kjøreopplæring). Ta attest med til statens vegvesen når du skal avlegge teoriprøve.

 

Førerprøve: ved oppmøte på Statens vegvesen for praktisk prøve må du alltid huske godkjent/ gyldig legitimasjon med tydelig skrift og klart bilde, samt evt. Optikerattest dersom du bruker briller/kontaktlinser. Les nøye gjennom informasjonsskrivet som blir tilsendt deg fra Statens vegvesen når førerprøve er bestilt.

 

Legitimasjon: På grunn av nye regler hos Statens vegvesen. Må alle elever vise gyldig legitimasjon og trafikalt grunnkursbevis før enhver form for øvelses kjøring, både ved skolen og privat.

 

Timer: Du er selv ansvarlig for å følge opp avtalte timer, enten de er booket på kontoret, per telefon eller i bilen, samt sjekke elevsiden din/TABSELEV.no. Autoteam Trafikkskole er ikke ansvarlig for SMS-varsling som bekrefter avtalte timer eller evt. påminnelser. Du kan selv gå inn på din elevside på autoteam.no Brukernavn: Ditt registrerte mobilnummer. Passord: får tilsendt på mobilen/ny bruker 1.gang.

 

Betaling: 
Betaling for opplæring kan du gjøre direkte på tabselev som også inneholder Vippsfunksjon. Vær oppmerksom på at det med betaling på Vipps blir lagt på et gebyr da pengene går inn på en bedriftskonto. Vi anbefaler deg å betale via nettbank. Dersom du har kjøpt en pakke, skal full innbetaling være dokumentert før oppstart av kjøreopplæringen. Ved førerprøven må alt utestående være betalt. Er ikke dette gjort, forbeholder skolen seg retten til ikke å gjennomføre den praktiske prøvens. For elever som er under 18 år må foreldre undertegne og levere et skjema for en avtale om økonomisk oppgjør. Skjema får du utdelt når du begynner din opplæring. Det kan scannes og sendes på mail til post@autoteam.no. Gyldighet for kjøp er 12 mnd. Fra kjøpsdato.

 

Avbestilling: Dersom det skulle oppstå noe som tilsier at du ikke kan ta den oppsatte timen, er det viktig at du sier ifra i god tid, senest kl. 12.00 siste virkedag før timen skal gjennomføres (fredag hvis oppsatt time er mandag). Obligatoriske timer avbestilles senest 3 virkedager før planlagt gjennomføring. I motsatt fall blir vi nødt til å kreve betaling, da muligheten til å få besatt timen på så kort varsel med en annen elev er umulig. Dersom vi må avbestille, skjer dette så langt det lar seg gjøre i god tid. Eleven vil bli belastet med full pris dersom denne avtalen ikke holdes.

 

 Taushetsplikt: Alle som jobber ved trafikkskolen har taushetsplikt: Dersom det er noe du føler behov for å snakke om, er du hjertelig velkommen til det. Det er viktig at vi får en tilbakemelding fra deg dersom det er noe vi kan gjøre bedre.

Ta kontakt

Åpningstider

Man - Torsd: 09.15 - 15.45
Fredag Stengt

Kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo